Rijbewijs – taxi keuring

Keuringen zijn niet telefonisch te boeken, dit kan alleen direct in onze online agenda.

Wij keuringen ook op zaterdagen en in avonduren.  Andere dagen/tijdstippen zijn helaas niet mogelijk. Nadat u heeft geboekt ontvangt u via mail een reserveringsbevestiging. 2 dagen voorafgaande aan de geplande keuringsdatum ontvangt u nogmaals via mail een reminder. U kunt een afspraak tot /uiterlijk 2 dagen annuleren. Het is niet mogelijk om telefonisch te annuleren. Ook deze procedure verloopt digitaal.

Onze keuringslocaties zijn te vinden in de regio Heerlen/Kerkrade, Maastricht, Roermond, Venlo en Sittard

Voor rijbewijzen B, C, D en E of taxikeuring bedragen de keuringskosten € 65,- (incl. btw).

U kunt bij ons pinnen……

Hoe werkt het?

De bedrijfsarts of Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (BIG geregistreerd verpleegkundige)  onderzoekt uw gezichtsvermogen, uw bloeddruk, algemene gesteldheid zowel lichamelijk als geestelijk  en bloedsuikerspiegel (middels urine onderzoek). Vervolgens neemt u samen een vragenlijst (eigen verklaring CBR) door. Deze vragenlijst kunt u via het CBR bestellen of kopen bij het gemeentehuis.

De resultaten van de medische keuring legt de bedrijfsarts daarna vast in de eigen verklaring van het CBR . Indien de bedrijfsarts nog aanvullende informatie nodig heeft, dan zal hierover telefonisch contact worden opgenomen.  ArboPro stuurt uw aanvraag naar het CBR. De keuring duurt ongeveer een half uur. Mocht aanvullende medische informatie  nodig zijn, dan zal het CBR u hierover informeren.

Wat brengt u mee?

 • Een Eigen Verklaring CBR (verkrijgbaar op het gemeentehuis of via www.cbr.nl te downloaden)
 • Identiteitsbewijs / Rijbewijs
 • Draagt u een bril of contactlenzen? Neem deze dan mee. De bedrijfsarts/ondersteuner kan uw ogen dan zowel met als zonder bril of lenzen meten. Beschikt u over een brilrecept of gegevens over een oogmeting door uw opticien? Neem deze dan ook mee.Denk ook aan lenzenvloeistof.
 • Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan mee voor de medische keuring
 • Heeft u op de vragenlijst verklaard dat u te maken heeft/of had met een medische aandoening, neem dan ook eventuele beschikbare medische informatie mee, welke deze klacht kunnen onderbouwen richting CBR.
 • Gelieve rekening te houden met het feit dat de bloedsuikerspiegel middels een urine onderzoek zal worden gecheckt. U dient dan ook bij ArboPro “een plasje te plegen”.                 

                                                                                                                            

Keuringen zijn niet telefonisch te boeken, dit kan alleen direct in onze online agenda.

Wij keuringen ook op zaterdagen en in avonduren.  Andere dagen/tijdstippen zijn helaas niet mogelijk. Nadat u heeft geboekt ontvangt u via mail een reserveringsbevestiging. 2 dagen voorafgaande aan de geplande keuringsdatum ontvangt u nogmaals via mail een reminder. U kunt een afspraak tot /uiterlijk 2 dagen annuleren. Het is niet mogelijk om telefonisch te annuleren. Ook deze procedure verloopt digitaal.

Onze keuringslocaties zijn te vinden in de regio Heerlen/Kerkrade, Maastricht, Roermond, Venlo en Sittard

Voor rijbewijzen B, C, D en E of taxikeuring bedragen de keuringskosten € 65,- (incl. btw).

U kunt bij ons pinnen……

Hoe werkt het?

De bedrijfsarts of Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (BIG geregistreerd verpleegkundige)  onderzoekt uw gezichtsvermogen, uw bloeddruk, algemene gesteldheid zowel lichamelijk als geestelijk  en bloedsuikerspiegel (middels urine onderzoek). Vervolgens neemt u samen een vragenlijst (eigen verklaring CBR) door. Deze vragenlijst kunt u via het CBR bestellen of kopen bij het gemeentehuis.

De resultaten van de medische keuring legt de bedrijfsarts daarna vast in de eigen verklaring van het CBR . Indien de bedrijfsarts nog aanvullende informatie nodig heeft, dan zal hierover telefonisch contact worden opgenomen.  ArboPro stuurt uw aanvraag naar het CBR. De keuring duurt ongeveer een half uur. Mocht aanvullende medische informatie  nodig zijn, dan zal het CBR u hierover informeren.

Wat brengt u mee?

 • Een Eigen Verklaring CBR (verkrijgbaar op het gemeentehuis of via www.cbr.nl te downloaden)
 • Identiteitsbewijs / Rijbewijs
 • Draagt u een bril of contactlenzen? Neem deze dan mee. De bedrijfsarts/ondersteuner kan uw ogen dan zowel met als zonder bril of lenzen meten. Beschikt u over een brilrecept of gegevens over een oogmeting door uw opticien? Neem deze dan ook mee.Denk ook aan lenzenvloeistof.
 • Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan mee voor de medische keuring
 • Heeft u op de vragenlijst verklaard dat u te maken heeft/of had met een medische aandoening, neem dan ook eventuele beschikbare medische informatie mee, welke deze klacht kunnen onderbouwen richting CBR.
 • Gelieve rekening te houden met het feit dat de bloedsuikerspiegel middels een urine onderzoek zal worden gecheckt. U dient dan ook bij ArboPro “een plasje te plegen”.                 

 

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Daarnaast is het voor vergoeding soms van belang dat u voor de keuring een verwijzing heeft van het CBR. Meer informatie over de vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Het CBR adviseert om een maand of 4 voorafgaande aan de verloopdatum van uw rijbewijs de keuring te ondergaan. Het kan zijn dat de keuringsarts en/of CBR aanvullende informatie nodig heeft ofwel meer tijd nodig heeft om uw keuringsaanvraag af te ronden. ArboPro kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het verlopen van rijbewijs etc. indien u deze termijn niet naleeft.

Voordat u verder gaat met het plannen van een afspraak, dient u akkoord te gaan met het feit dat wij persoonsgegevens verwerken. De Europese richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) bepaalt dat ArboPro verwerker is van persoonsgegevens. ArboPro verzamelt namelijk (medische) persoonsgegevens en legt deze vast. ArboPro is al jaren verwerker van persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zag daar op toe. Met de nieuwe EU AVG komt daar een nieuwe verplichting bij: wij moeten vragen om toestemming. Om die toestemming te geven, moet u uw rechten kennen. Deze staan beschreven in het privacyreglement van ArboPro. U ziet daarin dat ArboPro zich houdt aan haar wettelijke verplichtingen en er alles aan doet om persoonsgegevens veilig te bewaren. Tijdens het boeken van een keuring verzoeken wij u om toestemming tot het registeren /verwerken van de door u ingevoerde persoonsgegevens.