BaanPro

Veel werkgevers maken reeds gebruik van het dienstenpakket binnen BaanPro. Van groot tot klein. BaanPro biedt ondersteuning in vele facetten van loopbaanontwikkeling,wordt onder andere ingezet bij re-integratie, outplacement, studiekeuze, beroepskeuze, assessments, loopbaanbegeleiding en coaching.

BaanPro Biedt U de mogelijkheid om in het kader van loopbaanontwikkeling uw werknemers diverse testen aan te bieden. Tests zijn uiterst nuttige hulpmiddelen bij vraagstukken rondom bijna alle aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Het gebruik ervan heeft dan ook een hoge vlucht genomen, zeker nu de toegankelijkheid van tests door de komst van internet sterk vergroot is. En hoewel er best nog vaak te hoog gespannen verwachtingen bestaan van wat je met een test kunt, is het algemeen besef om met tests tot verhelderende inzichten te komen ook sterk gegroeid. Om tests van nut te laten zijn, is enerzijds goed gebruik en anderzijds een goede keuze van groot belang. Hoewel beide samen gaan, wordt hier vooral de keuze van tests en tools belicht. Onthoud verder dat in zijn algemeenheid geldt dat een combinatie van meerdere tests een uitgebreidere meting biedt en dus een beter beeld zal geven.

Bovendien kan BaanPro u ondersteuning bieden in HRM vraagstukken en op arbeidsjuridisch gebied.