Online Agenda

Online reserveren

Taxipas keuringen, keuringen voor het C/D/E rijbewijs en 75+ keuringen zijn enkel te boeken via onze online agenda op deze pagina. In de agenda kunt u per locatie precies zien op welke momenten wij keuringen uitvoeren.

Bij het reserveren van de keuring kunt u uw ZD Code invoeren, zo kunnen wij deze alvast opslaan in ons systeem om zo voor een snellere afhandeling te zorgen. Een ZD code is niet van toepassing bij taxikeuringen.

Annuleren

Een keuring kan enkel worden geannuleerd via de link in de e-mail welke u krijgt ter bevestiging van het boeken van de keuring.

Hoe werkt het?

Voorafgaande aan de keuring dient u eerst via de site van het CBR een gezondheidsverklaring in te vullen. U kunt inloggen bij het CBR via uw DigiD code.

U dient daarna  het keuringsverslag uit te printen en kunt een  keuring boeken bij ArboPro. U dient het keuringsformulier mee te nemen naar de keuring. Het CBR heeft u diverse vragen gesteld inzake uw gezondheid. Heeft u op het formulier laten weten dat u te maken heeft/had met gezondheidsklachten dan zullen wij dit tijdens de keuring met u bespreken.

Mocht tijdens de keuring blijken dat u op de site van het CBR onjuiste informatie hebt verstrekt inzake uw daadwerkelijke gezondheid kan het zijn dat wij de keuring niet kunnen uitvoeren. Wij zullen u dan terugverwijzen naar het CBR.  In een later stadium zult u dan alsnog een nieuwe keuring moeten ondergaan.  U dient dan rekening te houden met nieuwe aanvullende keuringskosten.  Is de keuring verder goed verlopen, zal ArboPro – nadat de arbo arts uw formulieren nogmaals heeft gecontroleerd-  uw keuringsresultaten digitaal aanleveren bij het CBR via Zorgdomein. Heeft het CBR u geen ZD code verstrekt, dan sturen wij uw keuringsresultaten via aangetekende post naar het CBR. ArboPro bewaard altijd een kopie van uw keuringsformulieren in een afgeschermde beveiligde omgeving.

Wat brengt u mee?

  • Keuringsverslag van het CBR  via het CBR te downloaden).

  • Identiteitsbewijs / Rijbewijs.

  • Draagt u een bril? Neem deze dan mee. De bedrijfsarts/ondersteuner kan uw ogen dan zowel met als zonder bril meten. Lenzen hoeft u niet uit te doen voor de meting. Beschikt u over een brilrecept of gegevens over een oogmeting door uw opticien? Neem deze dan ook mee.

  • Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan mee voor de medische keuring.

  • Heeft u op de vragenlijst verklaard dat u te maken heeft/of had met een medische aandoening, neem dan ook eventuele beschikbare medische informatie mee, welke deze klacht kunnen onderbouwen richting CBR.

  • Gelieve rekening te houden met het feit dat de bloedsuikerspiegel middels een urine onderzoek zal worden gecheckt. U dient dan ook bij ArboPro “een plasje te plegen”.

CBR

Het CBR adviseert om een maand of 4 voorafgaande aan de verloopdatum van uw rijbewijs de keuring te ondergaan. Het kan zijn dat de keuringsarts en/of CBR aanvullende informatie nodig heeft ofwel meer tijd nodig heeft om uw keuringsaanvraag af te ronden. ArboPro kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het verlopen van rijbewijs etc. indien u deze termijn niet naleeft.

Vergoeding

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Daarnaast is het voor vergoeding soms van belang dat u voor de keuring een verwijzing heeft van het CBR. Meer informatie over de vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Privacy

Voordat u verder gaat met het plannen van een afspraak, dient u akkoord te gaan met het feit dat wij persoonsgegevens verwerken. De Europese richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) bepaalt dat ArboPro verwerker is van persoonsgegevens. ArboPro verzamelt namelijk (medische) persoonsgegevens en legt deze vast. ArboPro is al jaren verwerker van persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zag daar op toe. Met de nieuwe EU AVG komt daar een nieuwe verplichting bij: wij moeten vragen om toestemming. Om die toestemming te geven, moet u uw rechten kennen. Deze staan beschreven in het privacyreglement van ArboPro. U ziet daarin dat ArboPro zich houdt aan haar wettelijke verplichtingen en er alles aan doet om persoonsgegevens veilig te bewaren. Tijdens het boeken van een keuring verzoeken wij u om toestemming tot het registeren /verwerken van de door u ingevoerde persoonsgegevens.

ArboPro

Uw regionale gecertificeerde arbodienst.

WorkPro

Uw partner in re-integratie.

BaanPro

Loopbaanontwikkeling/HRM.

Rijbewijskeuringen

24/7 online te boeken.

Meebrengen ZD code

Sinds kort kunnen wij de keuringen ook digitaal aanleveren bij het CBR.
Dit betekent dat de keuringen niet meer meer per post opgestuurd hoeven te worden.
Hierdoor gaat de afhandeling sneller en is er minder kans op fouten bij het CBR.

Wij vragen u dan ook om bij een rijbewijskeuring de ZD code en alle formulieren mee te nemen die u heeft ontvangen van het CBR!