ArboPro

Uw gecertificeerde arbodienst.

WorkPro

Uw partner in re-integratie.

BaanPro

Loopbaanontwikkeling/HRM.

Rijbewijskeuringen

24/7 online te boeken.

Werkgevers informatie

ArboPro ondersteunt organisaties om arbeidsverzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en –beheersing. Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privé situatie te kijken, realiseren wij een verantwoorde werkhervatting.

Buiten de core-business verzuimbegeleiding is ArboPro tevens uw partner in overige arbo-gerelateerde vraagstukken. Mede is samenwerking met diverse discipline’s zoals veiligheidskundige, arbeidshygieniste en arbeids & organisatie deskundige bieden wij u professionele ondersteuning.

ArboPro is een gecertificeerde arbodienst. Bedrijven welke een overeenkomst hebben afgesloten met ArboPro vallen automatisch onder de vangnetregeling arbodienstverlening. Instemming OR ofwel personeelsvertegenwoordiging is derhalve niet nodig.

Interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met ArboPro. U kunt vragen naar Stephanie Karssing. Tel. 045-5710077